ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI tarafından Türkiye'deki “Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması” projesi etki değerlendirmesi toplantısı yapıldı. Projenin etki değerlendirmesini yapmak amacıyla 3 ilimizde (İstanbul, Adana, Şanlıurfa) pilot olarak belirlenen toplam 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı aracılığıyla bu projeden yararlanmış 150 öğrenci ve velileri ile anket çalışması uygulaması ve odak grup toplantıları kapsamında Vakfımızda da pilot çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Bakanlık yetkilileri, Gazi Üniversitesi akademisyenleri ve İlçemiz Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Mili Eğitim Şube Müdürü, lise okul müdürü, lise rehber öğretmeni,2 STK temsilcisi, 2 muhtar, 2 vatandaşımızın yanı sıra Vakfımızın 2 sosyal inceleme görevlisi ile Vakıf Müdürü toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra heyet, Sayın Kaymakamımız Adem ÜNAL’ı ziyaret ederek görüşlerini aldılar.